Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 30.05.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Ub , opština Ub, JKP Đunis
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Refakcija za gorivo , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutni proizvođači su upoznati sa kupovinom regresiranog goriva i podnošenja zahteva za refakciju goriva.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo