Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 03.04.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Bajevac , opština Lajkovac, PG Jovanović Milivoja
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

Tokom tribine prisutni su upoznati sa aktuelnim podsticajima MPŠV .
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo