Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 05.02.2024. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 E agrar , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutni proizvođači su upoznati sa aktuelnim i najavljenim podsticajima u biljnoj i stočarskoj proizvodnji kroz sistem e agrara.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo