Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 03.11.2023. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Ljig , opština Ljig, Udruženje poljoprivrednika Moba
sa temom:
1. 09:00 do 09:30 Proizvodnja malih količina proizvoda na gazdinstvu , savetodavac Milena Dražić

Tokom tribine prisutni su upoznati sa sadržajem pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda za snabdevanje potrošača.
Koordinator: Milena Dražić

Izvor: PSSS Valjevo