Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Valjevo , opština Valjevo – grad, PSSS Valjevo sa temom:
1. 11:00 do 11:30 Podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Slađana Gavrilović

Tokom tribine prisutni sa upoznati sa subvencijama u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.
Koordinator: Slađana Gavrilović

Izvor: PSSS Valjevo