Objava: TRIBINA-PSSS Valjevo

Dana 15.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Dići , opština Ljig, Osnovna škola
sa temom:
1. 11:00 do 11:31 Uvođenje E agrara , savetodavac Snežana Stojković-Jevtić

Tokom tribine prisutnima su pruzene informacija i podrška oko uvođenja e agrara.
Koordinator: Snežana Stojković-Jevtić

Izvor: PSSS Valjevo