Objava: TRIBINA-PSSS Užice

Dana 17.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Banja , opština Priboj, Poljoprivredno gazdinstvo Dragoljub Nestorović
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Uslovi za ostvaricanje prava na premiju osiguranja useva, plodova i višegodišnjih zasada , savetodavac Ana Prokić

Proizvođači su informisani o uslovima i načinu ostvarivanja prava na premiju osiguranja zasada.
Koordinator: Ana Prokić

Izvor: PSSS Užice