Objava: TRIBINA-PSSS Smederevo

Dana 26.03.2024. godine, sa početkom u 18:51 održana je tribina, mesto Saraorci , opština Smederevo – grad, Prostorije MZ Saraorci
sa temom:
1. 18:51 do 19:22 Aktuelni podsticaji u poljoprivredi , savetodavac Dragomir Radić

Proizvođači su upoznati sa trenutnim podsticajima u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, kao i načinu apliciranja za njih.
Koordinator: Dragomir Radić

Izvor: PSSS Smederevo