Objava: TRIBINA-PSSS Smederevo

Dana 23.12.2022. godine, sa početkom u 09:56 održana je tribina, mesto Miloševac , opština Velika Plana, Gazdinstvo Gorana Stevanovića
sa temom:
1. 09:56 do 10:30 Prerada i promet malih količina proizvoda zivotinjskog porekla , savetodavac Slavica Stojkić

Proizvođači su bili upoznati sa Pravilnikom o preradi i prometu malih količina proizvoda zivotinjskog porekla.
Koordinator: Slavica Stojkić

Izvor: PSSS Smederevo