Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 27.01.2023. godine, sa početkom u 08:32 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temom:
1. 08:32 do 09:03 Uvođenje elektronske aplikacije kao potreba za e-gazdinstvo , savetodavac Sanja Popović

Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je proces uvođenja registrovanih gazdinstava u elektronski sistem e-Agrar kako bi se modernizovao i ubrzao proces upisa i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava.Prvi korak u procesu uvođenja e-Agrar sistema je prijava na Portal eID – Portal za elektronsku identifikaciju. Poljoprivredne stručne službe Srbije (PSSS) ovlašćene su za registraciju korisničkog naloga i izdavanje parametara ili QR koda za aktivaciju mobilne aplikacije ConsentID pomoću koje će se poljoprivredno proizvođači uspešno prijavljivati na portal eID.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac