Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 29.03.2021. godine, sa početkom u 09:00 održana je tribina, mesto Bogatić , opština Bogatić, Poljoprivredno gazdinstvo Miloša Puzić
sa temom:
1. 09:00 do 09:40 Podsticaji u stočarskoj proizvodnji , savetodavac Slavica Maksimović

Cilj je da se poljoprivrednici obaveste o podsticajima u stočarskoj proizvodnji kao i o rokovima podnošenja zahteva kao i o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva.
Na tribini su prisutni obaveštrni o visinama podsticaja kao i o uslovima, rokovima za podnošenje zahteva, a za ostvarivanje prava na subvencije u stočarskoj proizvodnji. Bilo je prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac