Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 29.01.2024. godine, sa početkom u 08:27 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temom:
1. 08:27 do 09:04 Aktuelne mere MPŠV , savetodavac Slavica Maksimović

Dana 29.01.2024. godine održana je tribina sa aktuelnim merama agrarne politike.CILJ tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnom merom MPŠV- obnovom poljoprivrednog gazdinstva za tekuću godinu kao i potrebnim alatima za ulazak na e agrar . Na tribini je bilo prisutnih 5 poljoprivrednih proizvođača

Koordinator: Slavica Maksimović

Izvor: PSSS Šabac