Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 30.01.2024. godine, sa početkom u 07:59 održana je tribina, mesto Šabac , opština Šabac – grad, Prostorije PSSS Šabac
sa temom:
1. 07:59 do 08:33 Refakcija plaćene akcize za gorivo namenjeno poljoprivrednim proizvođačima , savetodavac Sanja Popović

Cilj tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o uslovima , načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na motorno gorivo koje se koristi za poljoprivredne svrhe. Na tribini je bilo prisutno 5 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Sanja Popović

Izvor: PSSS Šabac