Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 25.12.2023. godine, sa početkom u 09:26 održana je tribina, mesto Dublje , opština Bogatić, Poljoprivrdno gazdinstvo Branislava Đurkovića
sa temom:
1. 09:26 do 10:00 Obnova registracije poljoprivrednih gazdinstva putem eAgrara , savetodavac Mirjana Milošević

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa obnovom registracije poljoprivrednih gazdinstava putem digitalne platforme eAgrar.Tribini je prisustvovalo pet poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Mirjana Milošević

Izvor: PSSS Šabac