Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 27.06.2024. godine, sa početkom u 09:56 održana je tribina, mesto Zvezd , opština Vladimirci, polj.gazdinstvo Nedeljković Milovana
sa temom:
1. 09:56 do 10:42 Mere agrarne politike , savetodavac Milorad Jocković


Koordinator: Milorad Jocković

Izvor: PSSS Šabac