Objava: TRIBINA-PSSS Šabac

Dana 25.06.2024. godine, sa početkom u 10:08 održana je tribina, mesto Dobrić , opština Šabac – grad, polj.gazd. Živko Rajković
sa temom:
1. 10:08 do 11:04 Mere agrarne politike , savetodavac Milorad Jocković


Koordinator: Milorad Jocković

Izvor: PSSS Šabac