Objava: TRIBINA-PSSS Prokuplje

Dana 25.10.2023. godine, sa početkom u 08:32 održana je tribina, mesto Blace , opština Blace, prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 08:32 do 09:02 Pravilnik o regresiranju premije osiguranja , savetodavac Magdalena Todorović
2. 09:03 do 09:36 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda , savetodavac Miljan Milojić

Cilj ove tribine je da se proizvođači upoznaju sa načinom ostvarivanja prava na regresiranje premije osiguranja i sa primenom Pravilnika o malim količinama proizvoda koji se proizvode i prodaju na samom gazdinstvu, lokalnim pijacama i služe za snabdevanje potrošača
Koordinator: Magdalena Todorović

Izvor: PSSS Prokuplje