Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 18.06.2024. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Kamijevo , opština Veliko Gradište, polj.gaz. Jovice Maksić
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Zahtev za refakciju akcize , savetodavac Dragana Urošević

Cilj održavanja tribine je bio da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima predstavi mera MPŠV-a “Zahtev za refakciju akcize”
Koordinator: Dragana Urošević

Izvor: PSSS Požarevac