Objava: TRIBINA-PSSS Požarevac

Dana 20.03.2023. godine, sa početkom u 08:00 održana je tribina, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Prostorije PSSS Požarevac
sa temom:
1. 08:00 do 08:30 Elektronsko pristupanje E agraru , savetodavac Kristina Lazarević

Cilj tribine bio je upoznati prisutne poljoprivredne proizvođače sa platformom E agrar, i elektronskim pristupanjem platformi.
Koordinator: Kristina Lazarević

Izvor: PSSS Požarevac