Objava: TRIBINA-PSSS Poljoservis

Dana 24.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Šarbanovac , opština Sokobanja, Šarbanovac
sa temom:
1. 12:00 do 12:51 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Nedjeljko Pipović

Prisutnim proizvođačima objašnjen Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Nedjeljko Pipović

Izvor: PSSS Poljoservis