Objava: TRIBINA-PSSS Poljoservis

Dana 24.11.2023. godine, sa početkom u 10:02 održana je tribina, mesto Jalovik Izvor , opština Knjaževac, Gazdinstvo Ranđelović Jasmine
sa temom:
1. 10:02 do 10:33 Aktuelne mere agrarne politike MPŠV , savetodavac Sanja Čokojević

Tribina je održana da se proizvođači upoznaju sa aktuelnim merama MPŠV-a u tekućoj 2023. godini
Koordinator: Sanja Čokojević

Izvor: PSSS Poljoservis