Objava: TRIBINA-PSSS Poljoservis

Dana 23.10.2023. godine, sa početkom u 16:00 održana je tribina, mesto Gornje Zuniče , opština Knjaževac, Poljoprivredno gazdinstvo Zorana Petkovića
sa temom:
1. 16:00 do 16:30 Proizvodnja, pakovanje i plsman malih količina poljoprivrednih proizvoda , savetodavac Valentina Aleksić

Na tribini su prezentovani uslovi proizvodnje i način plasmana malih količina poljoprivrednih proizvoda .
Koordinator: Valentina Aleksić

Izvor: PSSS Poljoservis