Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 14.06.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Poljska Ržana , opština Pirot, Gazdinstvo Dušana Kovačevića
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela , savetodavac Vesna Manić

Cilj održavanja tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela.
Koordinator: Vesna Manić

Izvor: PSSS Pirot