Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Veliko Selo , opština Pirot, Gazdinstvo Nenada Gogića
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot