Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 07.03.2024. godine, sa početkom u 13:00 održana je tribina, mesto Krupac , opština Pirot, Gazdinstvo Vladimira Živkovića
sa temom:
1. 13:00 do 13:30 Agroekonomija sa posebnimosvrtom na PDV,troškovi na gazdinstvu,računovodstvo,penziono i socijalno osiguranje,osiguranje useva i krediti u poljoprivredi. , savetodavac Bratislav Kovačević

Cilj održavana tribine je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa agroekonomijom sa posebnim osvrtom na PDV,troškovima na gazdinstvu,računovodstvo,penziono i socijalno osiguranje kao i o osiguranju useva i kreditima u poljoprivredi.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot