Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 13.11.2023. godine, sa početkom u 14:00 održana je tribina, mesto Berilovac , opština Pirot, Gazdinstvo Bošković Zorana
sa temom:
1. 14:00 do 14:30 Primene Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Goran Popović

Cilj održavanja tribine je da se proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.
Koordinator: Goran Popović

Izvor: PSSS Pirot