Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 17.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Pirot , opština Pirot, Gazdinstvo Jenaćković Veroljub sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021.godini , savetodavac Mimica Kostić-Đorđević

Cilj održavanja tribine je bio da se proizvođači upoznaju sa raspodelom podsticajnih sredstava u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu
Koordinator: Mimica Kostić-Đorđević

Izvor: PSSS Pirot