Objava: TRIBINA-PSSS Pirot

Dana 10.03.2023. godine, sa početkom u 10:11 održana je tribina, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Gazdinstvo Zarković Radovana
sa temom:
1. 10:11 do 10:49 Podrška u vezi sa elektronskim postupanjem u eAgraru , savetodavac Goran Svetozarević

Colj održavanja ove tribine bio je upoznati prisutne sa elektronskim postupanjem u eAgraru
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot