Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 16.05.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, Udruženje stočara “Tutin”
sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Pravilnici u oblasti stočarstva. , savetodavac Zumreta Trtovac

Cilj najavljene tribine je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravilnicima u oblasti stočarstva.
Koordinator: Zumreta Trtovac

Izvor: PSSS Novi Pazar