Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 25.04.2024. godine, sa početkom u 11:30 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, Društvo – Rožajac ul.A. Abdagića bb
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla , savetodavac Safet Vesnić
2. 12:00 do 12:30 Korisnićko upustvo za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala e Agrar , savetodavac Stefan Pajović

Javni poziv za subvencije za kvalitetna priplodna grla i Korisnićko upustvo za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala e Agrar,bile su teme tribine, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Tribini je prisustvovalo 11 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar