Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 12.04.2024. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Mur , opština Novi Pazar – grad, UP “Agro Sloga”
sa temom:
1. 11:00 do 11:45 Korisničko uputstvo za podnošenje zajteva za refakciju akcize putem portala eAgrar , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj održane tribine kojoj je prisustvovalo 20 proizvođača je bio prezentacija Korisničkog uputstva za podnošenje zahteva za refakciju akcize putem portala eAgrar.
Prisutnima je pojašnjen pristup sekciji za refakciju, način podnošenja zahteva, pregled i unos računa za gorivo, kao i dodavanje veleprodajnih ili uvoznih faktura.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar