Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 21.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Tutin , opština Tutin, Prostorije udruženja “Agrotim”
sa temom:
1. 10:00 do 10:30 Subvencije u biljnoj proizvodnji sa akcentom na parcele u verifikaciji , savetodavac Smail Ejupović

Cilj održavanja tribine bio je da se zainteresovanim prisutnim poljoprivrednim proizvođačima razjasni način i mogućnost podnošenja zahteva za subvencije; za biljnu proizvodnju kao i parcele na verifikaciji u e agraru.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar