Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 10.11.2023. godine, sa početkom u 12:00 održana je tribina, mesto Lukare , opština Novi Pazar – grad, Poljoprivredno gazdinstvo Milutinović Nenada
sa temom:
1. 12:00 do 12:30 Javnim pozivom za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje , savetodavac Ivana Majdak

Cilj tribine bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Javnim pozivom za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja poljoprivredne proizvodnje.
Koordinator: Ivana Majdak

Izvor: PSSS Novi Pazar