Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 18.02.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Sjenica , opština Sjenica, udruženje stočara “Rožajac” sa temom:
1. 11:00 do 11:40 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini , savetodavac Smail Ejupović

Cilj tribine bio je prezentacija uredbe o subvencijama u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021 godinu.
Koordinator: Smail Ejupović

Izvor: PSSS Novi Pazar