Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Šabac

Dana 17.02.2021. savetodavac Milorad Jocković posetio je udruženje “VOĆNI CENTAR ŠABAC”, mesto Šabac, opština Šabac – grad, u periodu od 10:00 do 12:00 časova
Održan sastanak na temu agrarne politke, tumačenje pravilnika i uredbi.

Izvor: PSSS Šabac