Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 05.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Čukote , opština Tutin, Klub poljoprivrednika sa temom:
1. 10:00 do 10:45 Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021. godini. , savetodavac Silvija Hodžić

Tribina, kojoj je prisustvovalo osam poljoprivrednih proizvođača je održana sa cijem da upozna prisutne sa raspisanim Javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021. godini.
Koordinator: Silvija Hodžić

Izvor: PSSS Novi Pazar