Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

Dana 04.02.2021. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Žabren , opština Sjenica, Gazdinstvo Spahović Hakije sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini. , savetodavac Safet Vesnić

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021 godini, bila je tema tribine, sa kojom sam upoznao prisutne poljoprivredne proizvođače. Tribini je prisustvovalo pet poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar