Objava: TRIBINA-PSSS Niš

Dana 24.04.2024. godine, sa početkom u 10:05 održana je tribina, mesto Paligrace , opština Niš-Crveni Krst, Sala mesne kancelarije
sa temama:
1. 10:05 do 10:35 Pravilnik o malim količinama proizvoda , savetodavac Miljan Milojić
2. 10:30 do 11:00 Kupovina kvalitetnih priplodnih grla , savetodavac Tanja Petrović


Koordinator: Miljan Milojić

Izvor: PSSS Niš