Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 10:40 održana je tribina, mesto Donji Milanovac , opština Majdanpek, Agrar Poreč
sa temom:
1. 10:40 do 11:10 Eagrar , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj tribine je da se poljoprivrednici upoznaju sa merama agrearne politike.
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin