Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 05.03.2024. godine, sa početkom u 09:49 održana je tribina, mesto Miroč , opština Majdanpek, Seoski dom
sa temom:
1. 09:49 do 10:22 Aktuelni podeticaji u poljoprivredi , savetodavac Bojana Filidžanović

Cilj bio tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim podsticajima u poljoprivredi.
Koordinator: Bojana Filidžanović

Izvor: PSSS Negotin