Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 27.02.2024. godine, sa početkom u 10:02 održana je tribina, mesto Luka , opština Bor, MZ Luka
sa temama:
1. 10:02 do 10:33 Ekonomija u poljoprivredi , savetodavac Vladica Stefanović
2. 10:36 do 11:14 Eagrar , savetodavac Dejan Stefanović

Cilj tribine je da se poljoprivrednici informišu o mogućnostima koje su vezane za ekonomiju u poljoprivredi (krediti, …).
Koordinator: Vladica Stefanović

Izvor: PSSS Negotin