Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 29.05.2023. godine, sa početkom u 10:22 održana je tribina, mesto Karbulovo , opština Negotin, Gazdinstvo Nenada Rajića
sa temom:
1. 10:22 do 10:56 Podsticaji u poljoprivredi: e-agrar, e-podsticaji, podsticajna sredstva MPŠV i konkurs lokalne samouprave , savetodavac Dejan Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje sa e-agrarom, e-podsticajima, podsticajima MPŠV i konkursom lokalne samouprave u poljoprivredi.
Koordinator: Dejan Stefanović

Izvor: PSSS Negotin