Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 23.03.2023. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Kostol , opština Kladovo, Seoski dom
sa temama:
1. 10:00 do 10:32 E agrar i subvencije MPŠV , savetodavac Dragan Radosavljević
2. 10:32 do 11:08 SKAP projekat , savetodavac Nenad Ilić

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednika sa E agrarom, subvencijama MPŠV, kao i SKAP projektom. Poljoprivrednici su aktivno učestvovali u diskusiji i postavljali pitanja vezano za E agrar.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin