Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 01.06.2024. godine, sa početkom u 11:38 održana je tribina, mesto Luka , opština Bor, Gazdinstvo Janković Igora
sa temom:
1. 11:38 do 12:14 Vođenje računovodstvene evidencije na gazdinstvu. , savetodavac Vladica Gavrilović

Primena tehničko-tehnoloških obrazaca na gazdinstvu.
Koordinator: Vladica Gavrilović

Izvor: PSSS Negotin