Objava: TRIBINA-PSSS Negotin

Dana 21.03.2024. godine, sa početkom u 10:52 održana je tribina, mesto Luka , opština Bor, Gazdinstvo Silvije Janković
sa temom:
1. 10:52 do 11:23 Uslovi i način ostvarivanja prava na akcizu za gorivo , savetodavac Ivana Stanković

Cilj najavljene tribine bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i načinom podnošenja zahteva za povraćaj akcize za gorivo. Prisutno je bilo 6 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Ivana Stanković

Izvor: PSSS Negotin