Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 07.03.2023. godine, sa početkom u 11:00 održana je tribina, mesto Krupanj , opština Krupanj, prostorije SO Krupanj
sa temom:
1. 11:00 do 11:31 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koji služe za snabdevanje potrošača , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj tribine je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa Pravilnikom o preradi malih količina proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu i dobiju elementarna saznanja kako na svom gazdinstvu mogu da prerađuju sirovine koje proizvode i time ostvare veću rentabilnost proizvodnje.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica