Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 13.05.2024. godine, sa početkom u 09:06 održana je tribina, mesto Banjevac , opština Krupanj, poljoprivredno gazdinstvo Popović Filipa
sa temama:
1. 09:06 do 09:39 Podsticaji u pčelarstvu , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 09:40 do 10:18 PDV, troškovi na poljoprivrednom gazdinstvu, računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi i krediti u poljoprivredi , savetodavac Živko Stefanović

Cilj tribine je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima, načinom i potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela i nabavku opreme u pčelarstvu, kao i sa temom iz agroekonomije sa posebnim osvrtom na PDV, troškove, računovodstvo, osiguranje i kredite u poljoprivredi.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica