Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 28.02.2023. godine, sa početkom u 11:02 održana je tribina, mesto Loznica , opština Loznica – grad, PSSS ,,Poljosavet” Loznica
sa temom:
1. 11:02 do 12:03 Podrška poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa elektronskim pristupanjem Portalu eID , savetodavac Milica Popadić

Tribina je održana za učenike III godine srednje škole ,,Sveti Sava” iz Loznice koji se školuju za zanimanje ,,Tehničar za zaštitu životne sredine” u pratnji nastavnog profesora Snežane Vukosavljević. Cilj tribine je upoznavanje učenika sa podrškom koju PSSS pruža poljoprivrednim proizvođačima u vezi sa elektronskim pristupanjem Portalu eID.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica