Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 08.03.2024. godine, sa početkom u 10:00 održana je tribina, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Opština Ljubovija
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Mere agrarne politike , savetodavac Dušan Despotović
2. 10:31 do 11:03 eAgrar , savetodavac Nikola Petrović

Cilj Tribine je upuznavanje poljoprivrednih proizvođačas sa merama Agrarne politike i obavezama proizvođača u softveru eAgrara
Koordinator: Dušan Despotović

Izvor: PSSS Loznica