Objava: TRIBINA-PSSS Loznica

Dana 22.12.2023. godine, sa početkom u 12:37 održana je tribina, mesto Tolisavac , opština Krupanj, PG Branka Kneževića
sa temom:
1. 12:37 do 13:18 Elektronsko pristupanje portalu za elektronsku identifikaciju – E agrar , savetodavac Milenko Đurić

Cilj tribine je upoznati poljoprivredne sa elektronskim pristupanjem portalu za elektronsku identifikaciju – E agrar.
Koordinator: Milenko Đurić

Izvor: PSSS Loznica